Sveti Kliment Ohridski


Skopje – St. Clement of Ohrid (Soborna Crkva)

Soborna Crkva (Соборна црква), also Soboren Hram (Соборен архиепископски храм на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски) main Macedonian Orthodox Church, Church of Saint Clement of Ohrid – Свети Климент Охридски (Sveti Kliment Ohridski) in Skopje (Скопје). Soborna Crkva “St. Clement of Ohrid”, the largest Orthodox church in Macedonia is […]