Saint Panteleimon


Nerezi – St. Panteleimon (Pantelejmon)

Saint Panteleimon – Свети Пантелејмон (Sveti Pantelejmon)  near Gorno Nerezi (Горно Нерези) The Monastery of St. Panteleimon is located in the village of Gorno Nerezi on Mount Vodno and overlooks the city of Skopje.  The church was built by the Byzantine prince Alexei Angel son of Constantine Angel and Theodora, […]